top of page
  • 作家相片業Sir

業Sir 廣州收樓記

大家好今日星期日得閒D,上星期太多飯局忙到死,昨日又去睇樓,所以太多野堆埋做唔切,又要攪課程,重新用新既教學模式。傳統既教學太田鴨式,講資訊你聽,我俾你記,你又記到幾多,我出生平凡,但我不甘於平凡,所以要求變,晚晚2-3點先瞓,好彩唔洗翻工,如果唔係死硬。先去片 再睇文

講番廣州收樓,再上次收樓係大約兩三年前,係另一間,呢個屋苑我有兩間物業,一間大係今次既物業,一間細,無記錯都成8x方,細果間無影到視頻,租左好似5500 人仔,其實係低過市值租金,因為無全屋裝修只翻新,同埋有揀客,所以較平租左佢就算。現時海珠區兩梯屋苑物業均價大約50000一方左右,其實廣州既物業市場算為幾健康,因為一開始既限購政策幾好,樓價有升,但尚算健康。另外租務市場極之活躍,呢個屋苑果時一放出黎即刻有人租,一兩日時間,原來該屋苑好多分支家庭。而呢個大單位上手租客係租左4-5年以上先搬走,本身係廣州有別墅,但話唔方便就無住,搬黎較方便既地區。所以買樓要出租得到,個點好緊要,你地經常見到話國內樓無人租,其實好多時個位偏到唔偏,但Agent 要你買時就肯定話起乜起物喇,個個都話有CBD 唔通真係有咁多公司咩。 呢個大單位大約160方,出租7000 以上不難,但可能要翻新下,但上手住左成4-5年都重咁新,已經好感恩。同埋呢個屋苑就係正地鐵江南西站旁,人流極旺,週邊好多大型商場,寫字樓等等,靜中帶旺。有時經常有人問,國內玩二手物業,D國內人只喜歡買新樓,你二手物業邊有人買。其實我想講,國內人係鐘意買一手,但佢地賭性太重,買新樓通常堅係炒,佢地唔係用投資心態去諗去做一件事,佢地係用賭去諗,所以當市況一唔好時就會逆轉。但二手物業既成交市場,只係我地放棄去了解,其實每次番黎對面有位業主勁想買我果個細單位,重要比市價高,因為點解? 佢個仔結婚想多D照顧,就算放地產賣,地產都話呢個屋苑無乜人放賣,基本上你肯放,佢都有信心一星期內賣出。

千期唔好聽人講就信,要自己選擇用對眼用對耳去睇同去聽,重要用個心去感受。買樓ja wor? 要用咁多野去感受,揀女朋友都唔洗喇,係呀揀女朋友,男人只睇幾樣野,大家心照,女朋友都可能會換呀,呢個時代離婚都等閒事。揀樓呀,你買左可能要坐一世,即係到你香果刻都重要掛住佢租唔出,幾慘。 不過走時唔記得影週邊大街,大家有興趣可上百度地圖自己睇番。睇完後你就知個位置堅係乜叫無得輸。


Comments


bottom of page