top of page
  • 作家相片業Sir

樓價跌,經紀死得?

其實大家睇得多新聞,好多人都覺得地產經紀經常只唱好,如果樓價回調,就可以又話抵D經紀死,抵D炒家死。


我諗大家唔知係咪有少少野唔明,其實做經紀,佢係懶得理你樓市升定跌,樓市升唔關佢事,跌亦唔關佢事。點解? 因為我最多既佣金係來自佢地成交左幾多單,樓價貴,佢地每單個佣金係會高少少,但樓價高成交單數會越來越少,相反樓價跌,佢地每單佣金係小D,但單數多左,佣金其實更高。


所以如果你重係覺得地產永遠只唱好樓市,你就要先明白佢地既佣金制度,你一日唔明就一日唔會知班經紀幾時講真話同幾時講假話。價跌量升,對經紀先係好消息。 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20181130/bkn-20181130165545129-1130_00842_001.html?fbclid=IwAR1_CctDAEjndMyn9B2SNDB8E3rjiumsZ-ykL5tDs1IL_zrdODva_A3IWKU


17 次查看

ความคิดเห็น


bottom of page