top of page
  • 作家相片業Sir

財政預算案2021

成份預算案,我乜都唔知,我只知昨日好多人去IFC 天台,成個市跌左成千點,爽...............我無乜貨,跟住個個都安心出行。

對我黎講,得幾樣野有用就係借錢,8萬蚊分5年1.x厘,不過真係幫我唔到乜,X10倍就有dd用。另外就係公司借錢,拖長左,借多左,又可以將破產時間拖一拖,我話我ja,唔係話其它人呀。

其它電費消費券等等,基本上幫助不大。

我只係諗緊大家既消費券點可以消費係我D肉食生意到呀,你地知喇,食物先係現今最保值既物品,幫我買肉,起碼大家有餐食呀,埋黎睇埋黎揀喇

無驚喜,一個字................悶


今年財政預算案,最新措施如下:(不斷更新) 寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅,上限10000元

寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉,首兩季以每戶每季1500元為上限,其後兩季以每戶每季1000元為上限

提供一千元的電費補貼

政府會再撥款66億元,創造約3萬個不超過12個月的有時限職位

再培訓局7月推出第四期計劃,為期半年至今年底,讓兩萬名學員受惠。

政府計劃擴闊「持續進修基金」範疇,納入網上課程

拒派錢但設立「失業借貸」 不設立臨時失業援助金

降低在職家庭津貼計劃工時要求,包括把非單親住戶的基本工時要求,由現時每月最低144小時大幅下降一半,為期一年

建議設立「失業借貸」 上限8萬元,全名「百分百擔保個人特惠貸款計劃」;由政府提供擔保,申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的六倍,以80000元為上限。首12個月只須還息,之後本金連利息最長可攤分5年償還,年利率固定一厘。申請人如按時全額還款,已繳付的利息將全數退還。自由職業人士如證明失去收入亦可申請

改發放電子消費券5000元 向每名合資格的十八歲或以上香港永久性居民及新來港人士,分期發放總額5000元的電子消費券

今年政府不派錢,改派5000元消費劵 240億元銀債認購年齡降至60歲 繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券(即iBond)。債券計劃借款上限由2000億元提升至3000億元,以便有足夠空間發債。將銀債認購年齡由65歲降至60歲

為鼓勵更多房託基金在香港上市,未來3年獲證監會認可並在香港上市的合資格房託基金將獲資助其付予本地專業服務提供者費用的七成,上限為每隻基金八百萬元

推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃,以吸引保險企業或機構來港發行保險相連證券。視乎證券的年期,每次發行的資助金額上限為1200萬元

未來3年於香港設立或遷册來港的開放式基金型公司將獲資助其付予本地專業服務提供者費用的70%,上限為每間公司100萬元

其他措施如下: 向領取社會保障金額的合資格人士,發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助(綜援)標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼

為參加二零二二年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅,上限一萬元;寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉,首兩季以每戶每季5000元為上限,其後兩季以每戶每季2000元為上限

寬免2021/22年度商業登記費;由今年4月起,繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費,每戶每月寬減額上限分別為20000元及12500元,為期8個月;繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用,為期6個月。

「中小企融資擔保計劃」提高每家企業最高貸款額,由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月,上限由500萬元增至600萬元;最長還款期由5年延長至8年;以及將「還息不還本」安排增至18個月

預留七億六千五百萬元,支持香港旅遊發展局(旅發局)重振旅遊業,推出「Open House Hong Kong」平台,準備促銷優惠吸引旅客

向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資15億元,將每家企業的資助上限提高至600萬元

牌照費大增30% 私家車(包括電動私家車)首次登記稅各稅階的稅率提高百分之十五,牌照費增加百分之三十

環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖
6 次查看

Comments


bottom of page