top of page
  • 作家相片業Sir

輸了就是輸了

借劉華一用,其實佢所講既野亦係我一向憑行既宗旨,贏輸好多人會睇得好重。其實輸左咪輸左,一D無謂既面子要黎做乜? 不過可能我出身窮困家庭,我跟本唔介意輸,相反贏既時候好容易令我看不通局面。早幾年亦試過一次好寶貴既經驗,之前咁多年投資得心應手,逐漸發覺自己係接近神既男人,開始會有自大既心態,無左風險管理同危機意識,最終15年係我人生輸得最甘既一年。


但亦好好彩,一來輸既時間夠年青,未係七老八十,同埋我個人係永遠唔會因為失敗左就停落黎,呢個可能亦因為不服輸既心態,最終搵到其它機會將佢賺番黎。有時輸左認左俾人笑下好閒,最重要你係要從輸或失敗中得到經驗,唔好笑我9up,好多人會輸好多次係同一個錯誤上,我就好少少,通常同一個錯誤唔會錯兩次。


面係世上最on居既一樣心態,輸贏本屬平常。 做人要夠面皮厚,咁樣你既心理質素會比所有人都強。咁介意人地點睇,成世都會唔開心。13 次查看

Commentaires


bottom of page