top of page
  • 作家相片業Sir

過完新年再玩過

今日剛出消息說延遲3個月,我一睇微信後就所有經紀已經係一片歡天喜地既叫聲中話貿易戰已經停戰了,房產又再升過等等。其實都係幾攪笑,我相當佩服班經紀既想像力同埋不死既斗心。

呢個協議係遲90日先徵稅,即如果呢90日傾唔掂數仍然會再開戰。但係國內AA就已經講成停戰了,所以大家係國內睇樓時,真係要小心,因為國內AA係可以將成個故事內既一段仔文字變成事實。

國內太多真真假假,我曾經見過有人買樓落訂金,落左訂後,過唔到戶,由於個房產之前未轉正名。追又追唔到,總之聽到都煩,最終點我無問了,但國內既AA最強一樣野就係乜都話無事,所以自己小心喇。

P.S. 今日下午葳言大意會播出,大家要密切留意啊

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20181202/bkn-20181202115932900-1202_00822_001.html?fbclid=IwAR0C8FnfGO9EFRrNuLIB2aehWwQBHm8_sihXrL-JwUxnCpzXFe2MS4hOAEk

Comentarios


bottom of page