top of page
  • 作家相片業Sir

電視台的社會責任

近日一片大灣區問題熱話,又車位,公寓,別墅,車牌等等投資,個個都話炒,但有幾多個真正識得係乜同知道係乜?香港人最弊一樣野係乜都炒,點解唔可以踏踏實實去投資。

剛剛電視台又有大灣區節目,野食果part 唔講,但在樓果part 我覺得確係有需要解釋清楚,點解? 因為確係好多C9 睇完後9沖,你播個節目簡單,9沖輸錢事大。昨晚一集剛講到有物業又可以商業,又可以住,重可以退休等等,話好適合投資。點解你又唔講埋產權幾年,水電費點計,不能明火煮食,無學位,無落戶,按揭5成及借得10年錢等等問題。你記住你賣一個樓盤容易,但如果你講晒所有好壞處佢仍然照沖,呢個係佢問題。如果你唔講壞處,只講好處的話,公眾信左,到時沖左去買,你其實係極之有問題。

點解我會咁講呢個問題,事緣上星期坐大巴從中山回程中,確係聽到一群C9話跟電視台果位去買野,話一佰幾十萬一個單位抵喇等等,原來電視還有其影響力,你播一D資訊出黎,我諗真係要思前想後才好做好少少。 永遠懷念邵爵士!

你估個個師奶有下面為靚女咁醒咩........


Comentários


bottom of page