top of page
  • 作家相片業Sir

香港樓市兩極化

而家呢個環境,樓市完全兩極化。曾幾何時,我都講過做生意一係就做有錢人生意一係就做窮鬼生意。而家樓市正正遇上呢個問題,一千萬樓下既樓,成交尚算可以,當然越細價做得越好,但1000萬樓上可能5000萬樓下果堆就較傷,好多時hold 咁多年一樣係慘死收場。呢堆我自己會叫中價樓,而5000萬或過億既又另一個市場,呢堆市場業主係求心頭好,並非一定睇晒價錢。我自己自問就無乜本事玩大價野喇,我就玩細價盤,所以我係做窮鬼生意既。

另一樣租務方面,租應該有排唔洗會升,重會跌添,所以樓既回報應該會一步步咁跌,而套房一個字慘...........呢排聽個地產講,全個櫃桶都係套房匙,完全租唔出。有時有D野物極必反,我都叫過人咪做,覺得唔對路,會爆既格,但只係估唔到係咁爆姐。

祝各路業主好運同睇路喇22 次查看

1 Comment


William Wong
William Wong
Aug 10, 2020

如果投資 香港 地產 一房 兩房 定三房 會比較好呢? 多謝指教

Like
bottom of page