top of page
  • 作家相片業Sir

香港生cancer

香港唔係病了,直頭係生癌了。以前黑社會一向講禍不及妻兒,而家既人話警察唔o岩,就要警察死全家,議員唔o岩就掘人山墳。你話山墳邊個做,我唔知,但我只係知道任何人士阿爸阿媽山墳俾人掘,點解要咁開心? 你無阿爸阿媽? 你換個角度如果你祖先俾人掘墳你會點? 真係有咁開心咩? 我唔去估邊個做了,但我只係見到早一輪網上有人話掘原居民墳地,我唔知班人係咪借題發揮,自己分析。但我可以話你知,他朝君體也相同,你掘人墳既人,必有其報應,你大可以不信。


而家傳媒全部已經自我審查機制了,有朋友打上電台,首先問佢言輪屬邊一邊,只要係藍既,全部唔駁入去播出黎.........咁即係點? 原來自由就係咁樣,呢個我真正明了,果然十分自由。石Sir 辭職了,社會報章上又少一個其它既意見,大家鐘意只聽一方面既資訊嘛,你地去聽。由今日起,所有既呢類媒體我全部唔會俾錢去買,你地慢慢自我審查慢慢自己去玩,我反正唔睇了。睇黎做乜,無資訊性可言,上FB 得喇,乜都有得睇。


我地以前成日講禍不及妻兒,現在呢一輩禍要向妻兒伸展,世界變了,人變了,以前什麼獅子山精神? 而家係獅子山精神病呀,全部人痴晒線。我認我係藍,但藍得黎我諗我重識得分,唔會攪人屋企,唔會話要殺人全家呢D言論。我可以話你知,我支持警察執法,不理黑同白衫,有犯法就要拉。你話你唔信警察,咁我無野好講了,你都講明唔信,我重有乜野好講。


香港而家亂到咁,你話乜野人有得益? 你估會係你地香港人咩,自己香港人攪亂香港,得益永遠只有外人,大家用個腦諗下,亂到咁既時間係咪應該再要搞亂落去。你想香港亂,真係好容易,但你想香港變番以前,我可以話你知,你要好耐時間。香港既和而不同去左邊?


停喇好無? 香港唔掂,呢個風險你唔會諗到會對你地自己影響幾大。你地既公司會結業,裁員,到時你諗下你班後生仔,讀完書,有無公司請你? 你點賺錢? 點上位? 呢個係無間地獄,搞亂左你地既機會只會更加少。
25 次查看

Comments


bottom of page