top of page
  • 作家相片業Sir

11歲人買樓

而家d新聞堅係有d流,老實講11歲人,有成8萬蚊人仔既利是我諗都算係幾有錢。然後就係話11歲就用8萬蚊去買層江門樓,然後到今時今日有30年投資經驗,大佬呢樣野咁都寫得出?你不如話佢11歲已經去當地睇盤,研究,睇基建喇,擺到明就算佢真係有8萬人仔等值既利是,都係佢阿爸阿媽私吞左去買樓喇,咪話我話佢地鄉下就係江門。重要攪野在,最尾都係買公寓,真正專家...又高佣又高稅。

呢d利是錢咁玩法都叫做投資經驗,咁的話,我今年就42歲,但我有43年投資經驗,點解?因為我當其時還是精子已經識得投資自己條尾,利用策略,當其它精子戰死時我就一股作氣攻破城牆轉化為人,勁唔勁先。

而家d新聞要吹都唔好太過份喇,正路少少得唔得,你寫佢20年都無咁大單,寫夠30年...點夠你玩呀。


Kommentare


bottom of page