top of page
  • 作家相片業Sir

35歲打工仔中年被裁 搵少七成勁悲觀

之前有單新聞寫 「35歲打工仔中年被裁 搵少七成勁悲觀」

其實大家唔好諗住唔關你事,因為呢個問題曾幾何時,我都覺得唔關自己事。當果日出現嘅時候,我先知道原來會如此的無助,如此的被動,當年曾經意氣風發嘅我,果刻就變成一隻死狗。有無人試過因為要供樓要養家,三日三夜瞓唔到,擔心份工,而你又好清楚你出番去未必搵到呢個人工? 全文: https://www.baby-kingdom.com/家庭理財/家庭理財/人生正職係乜野?-189208


17 次查看

Comments


bottom of page