top of page
  • 作家相片業Sir

港樓轉勢?

我也覺得是有轉勢,但轉勢多少,我自己就有所保留,我唔會好似好外銀行講話跌50%等等,我好老實覺得跌20%內都幾盡,始終香港人持貨能力好強。

另外國內買家也應該會開始保留實力,至於國內物業如何? 好多新邊朋友話唔睇好,又話好多國內老細將會結業等等。暫時所看,我還是對二手物業有一定信心,始終我買既貨基數太低,比地價更平既貨,我確係唔知驚乜野,可能係我唔識驚吧? 點解因為我國內物業好多Full pay 左,就算唔full pay 我有3年現金準備左去頂,我又驚乜?

但有部份地方確係升過龍,我也覺得回調並非壞事,老實說我也在等著。有時進攻是十分重要,但防守也不能忽視,就看看今次貿戰後,邊個無左條泳褲了 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20180924/bkn-20180924225306647-0924_00842_001.html


bottom of page