top of page
  • 作家相片業Sir

走貨喇喂

大家見到呢期多左新聞講業主走貨,我自己其實都落左幾個區睇盤,係有部份盤幾平,但亦有好多業主好硬淨。我見到而家賣既業主,都係止賺離場多,另外有個別蝕賣,佢地可能因為個人理財問題而要蝕賣,我自己就不評論。其實大家會見到好似好多平野成交左,但中原指數又無乜點回,其實果D低價成交真係個別先有,而唔係好多數量咁去成交,咁你祈望個數字大跌,其實幾難。同埋都係果句,六成業主供滿層樓,你想佢大減價賣俾你,你又俾到乜野投資機會佢先? 賣左掉落股票賴左野,點算??

所以唔會好多呢D業主出賣,中國人思想都係買房穩陣,如果唔係房價點會越升越有。我自己覺得今次可能會係另一次上車機會,之後又會再升過,我仍然維持樓市調20%左右,而個別大蝕賣,我就唔評論,因為我都搵到D盤係8xxx 一尺實尺洋樓。


其實個樓市升左成10年有多,調整下也是好事,如果大家無自住樓既,確可以出去搵下,但如果你希望會跌到好似08年果種,我會勸你翻屋企早D瞓,第日早D翻工喇。


業Sir - 樓計識


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20181113/00202_002.html


19 次查看

Comments


bottom of page