top of page
  • 作家相片業Sir

搵命搏

財務自由,個個都識講,但個個既做法不同,無話對錯。但做到財務自由既人,都有一個共通點,佢地曾經試過危險。就好似魯迅兄所講,你要安逸就預左無自由,而你要自由就要經歷危險。呢個自由其實放落財務自由亦一樣。

你可以每日打份工,出份糧,朝九晚五番工,過你平凡既一生,但你無可能我鐘意幾時唔番就唔番,幾時去旅行都得。而我可以咁做,係因為我以前經歷左財務危險,我捱過左,亦都克服左。你會問,當中有無人失敗? 我會講一定有,好多人都係向住財務自由去行,但各人結果不一樣,好好彩的就可以成功,唔好彩的就可能重回老闆既懷抱。

但你要記住一樣野,我所講既好彩,並非真係只全憑運氣,呢樣野我唔信,我唔信一個上到位既人會只憑運氣,佢一定有其過人之處。就算好似我呢D俾人叫我做財演都係一樣,起碼我個雞棚要搭得夠靚。其實你話我係財演又好,死Sales 都好,講真我唔需要向你解釋,當你鬧緊我既時候,你有無學到野去改變你現狀? 無的話點解你唔用鬧我既時間去學習改變,反而鬧一個你心目中既財演? 小朋友花時間鬧人不如去學野把喇。

中年雙失財演上 (失業同失身)


********************************************************************************* 廣告時間

號外!同葳葳合辦之大灣區速成班,由於報名人數較多,已經超逾辦公室容納量。現在地點改在旺角。歡迎大家繼續報名,謝謝大家支持😀

時間: 5月3日 晚上 7:00-9:30 地點: 旺角家樂坊

10 次查看

Comments


bottom of page