top of page
  • 作家相片業Sir

Hea 住去搵盤

今日成個下午都開課,老實講我喉嚨痛到死,病病地堅辛苦。講左幾個鐘,希望大家堅係明白我講緊乜,因為我講就講左,錢又收左,你聽到幾多學到幾多野就靠你地自己了。今次係最多人報既一次,場地唔多夠大,下次要換下場地。

圖下面呢位同學仔勤力到我驚,見到本書嘛? 我地以為佢揸住本旅遊書,原來果D全部係問題要問,要搵到呢堆問題你話佢睇左本書幾多次呢?

成功無捷徑,唯一方法係勤力。呢位同學仔,係一位靚女黎,所以我都話而家生女好過生仔,幾勤力

當然你見我可能hea 下 hea 又搵到筍盤,但你要記住,你地永遠唔會知我hea 前做左幾多野,待續,今晚瞓先


6 次查看

Comments


bottom of page