top of page
  • 作家相片業Sir

房L的誕生6這幾天狗狗身體唔好,好多野都無乜理了,就只講番自己既故事。

上回講到沙士,當年好似大約一年左右,沙士過左,好多公司結業,百廢待興咁。還算好彩小弟打緊工果間就無乜事,因為小弟人工相對低微,多我一個唔多少我一個唔少。小弟果時唔識乜野係投資物業,就聽到公司同事又開始炒股票,我果時又確係好叻仔,唔知點解又儲到2x - 30萬左右。當其時公司個個買果隻股票,我深信全香港都好多人賴過野,果隻就係8號仔。當其時8號仔係我地個客,重聽到D員工話今年花紅揀錢定股票等等,而家心諗聽番揀左股票都幾慘。

我地公司係IT公司,當然對呢類咁高智能既公司會予以支持,作為員工既我地,當然個個都踴躍捐輸,我記得自己由10元8塊起不斷買落去,自己一向賭性重,唔會分太多注,我記得3注左右就彈盡糧盡。我記得均價係5.xx。當其時重未到最傷一刻,最傷果刻,黎了,同六神合體一樣,叫聲基恩,就跳落個山涯。出到5合1,五股合埋一股,暈了!!!!全公司即刻收晒皮,繼續努力番工,我又點? 無眼睇,有無聽過由零開始,果刻正正係,輸晒咪又黎搵過law。當其時全公司我估加埋無一千都有幾佰萬掉左落去,後來先知,我都確係幾博,因為以我咁既人工我買落去都算頭幾位。

經此一役,我承認我輸係我貪心,但呢個教訓實在太大了,血的教訓,所以也話過唔在掂呢隻野了。如果當其時識投資物業的話,我可能而家過億身家了。當然果時識的話就係,果時2x歲,識條鐵咩,所以算吧喇,不過呢個往事,我也深印在心上。

37 次查看

Comments


bottom of page